Wielki konkurs urodzinowy
Do wygrania:
Wielki konkurs urodzinowy
2 x voucher na Wakacje Marzeń
o wartości 20 000 zł*


i wiele innych nagród:
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

*wraz z kwotą pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZASADY
Jak wziąć udział w konkursie?
1
Zrób zakupy za minimum 100 zł brutto,
na jednym paragonie lub fakturze VAT wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, w sieci sklepów PSB Mrówka. Zachowaj dowód zakupu.
2
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony konkursu www.20latPSBMrowka.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy i złóż urodzinowe życzenia dla PSB Mrówka kończąc zdanie: „Z okazji 20 urodzin Sklepów PSB Mrówka życzę..."
3
Komisja konkursowa wyłoni Laureatów najbardziej kreatywnych życzeń. Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. Szczegółowa lista sklepów dostępna tutaj.

WEŹ UDZIAŁ
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 500 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
Pozostało 500 znaków

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Państwa danych są:
  • Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP 6551974439, REGON 366438684, kapitał wpłacony: 53 275 000,00 zł. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
  • i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 331 09 97, adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”– podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), przez Grupa PSB Handel S.A., oraz i360 Sp. z o.o.
 3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „20 lat Sklepów PSB Mrówka”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym wystawianie i wysyłka deklaracji PIT11 (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
  • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
  • Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15.000,00 euro),
  • Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
 4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO), przez Grupa PSB Handel S.A.,
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora- i360 Sp. z o.o. przez okres 6 lat od daty wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora ), przez Grupa PSB Handel S.A., do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób:
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl, lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Grupa PSB Handel S.A.,
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@i360.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 101 58 83 lub pisząc listownie na adres ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o. o
 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”,
 10. Informujemy, że Administrator Grupa PSB Handel S.A., powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji konkursu promocyjego „20 lat Sklepów PSB Mrówka” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
 11. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa.
 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Paragon
*Pole obowiązkowe.
LAUREACI
NAGRODA GŁÓWNA
Voucher na Wakacje Marzeń o wartości 20 000 zł
Wakacje marzeń
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Bon o wartości 100 zł
img-fluid
Elżbieta W - PSB Mrówka Gajków
Iryna Y - PSB Mrówka Skwierzyna
Monika N - PSB Mrówka Grodzisk Wielkopolski
Urszula P - PSB Mrówka Więcbork
Magdalena J - PSB Mrówka Strzelce Opolskie
Paweł C - PSB Mrówka Strzelno
Dobrochna R - PSB Mrówka Strzelin
Aleksandra Ś - PSB Mrówka Pewel Mała
Alicja Mańka M - PSB Mrówka Wadowice
Aneta Fiedziuk F - PSB Mrówka Jawor
Kasia K - PSB Mrówka Zawiercie
Agnieszka H - PSB Mrówka Szczecin
Magdalena W - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Michał S - PSB Mrówka Aleksandrów Łódzki
Anna D - PSB Mrówka Braniewo
Ewelina O - PSB Mrówka Radomsko
Joanna S - PSB Mrówka Brzoza
Dariusz J - PSB Mrówka Kielce
Wioletta C - PSB Mrówka Gajków
Iwona L - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Dominik B - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Lidia O - PSB Mrówka Gniezno
JANINA S - PSB Mrówka Zgierz
Joanna B - PSB Mrówka Radzionków
Piotr R - PSB Mrówka Sucha Beskidzka
Monika B - PSB Mrówka Kielce
GRZEGORZ R - PSB Mrówka Kalwaria Zebrzydowska
Krystian S - PSB Mrówka Bolesławiec
ANDRZEJ S - PSB Mrówka Zgierz
Jarosław B - PSB Mrówka Rząśnik
Joanna Ł - PSB Mrówka Jędrzejów
Jacek B - PSB Mrówka Tarnów
Łukasz C - PSB Mrówka Gniezno
Ilona F - PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka
Anna K - PSB Mrówka Nasielsk
Radosław M - PSB Mrówka Ropczyce
Beata L - PSB Mrówka Poznań
Angelika P - PSB Mrówka Hrubieszów
Agnieszka S - PSB Mrówka Janów Lubelski
Voucher do Hotelu Słoneczny Zdrój
img-fluid
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Karcher myjka
Karcher myjka
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Bosch zestaw narzędzi
Bosch zestaw narzędzi
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Thermomix
Thermomix
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Tablet Samsung
Tablet Samsung
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Robot iRoomba
Robot iRoomba
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Telewizor Samsung
Telewizor Samsung
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Ekspres do kawy
Ekspres do kawy
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Grill
Grill
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Smartfon Samsung
Smartfon Samsung
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Hulajnoga elektryczna
Hulajnoga elektryczna
Laureaci jeszcze nie zostali wyłonieni
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
Kontakt

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
z dopiskiem:
Konkurs „20 lat PSB Mrówka”

Infolinia: (22) 101 58 83
(w dni powszednie od 9.00 do 17.00)

lub

info@20latPSBMrowka.pl

* Pola wymagane
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.